اخبار معرفی سریال های روز دنیا

سریال Game Of Thrones

سریال game of thrones جرج جان مارتین , نویسنده کتاب تاج و تخت , می‌گوید که بادهای زمستانی این اواخر خیلی خوب پیش می‌رود . با فرا رسیدن فصل آخر ، طرفداران منتظر هر خبری در مورد کتاب بعدی هستند . خوشبختانه ، در صورتی که مبهم باشد ، اخبار مربوط به آن جبهه : […]