CS-GO

به دلیل نوسات ارز و تغییر روزانه قیمت ها , برای خرید , ابتدا از تیم پشتیبانی درخواست به روز رسانی قیمت آیتم مورد نظر خود را کنید , سپس خریداری نمایید .