برچسب - darksiders 3

darksiders 3

بعد از ورشکست و تعطیل شدن THQ خیلی هامون نگران شدیم که چه چیزی بر سر ایپی های جذاب این شرکت میاد . یکی از بهترین مجموعه های THQ سری Darksiders بود که تا مدت زیادی بعد از تعطیل شدن سازنده اش تکلیف مشخصی نداشت ولی...

مطالعه بیشتر...