برچسب - intel

تکنولوژی جدید

تکنولوژی جدید کمپانی Intel

تکنولوژی دیدگاه Intel برای آینده محاسبات را تجربه کنید. ایجاد تجربیات شخصی که شما را از همه سیمها و لودینگ دستگاههای محاسباتی آزاد میکند.

مطالعه بیشتر...

ATLAS Technology

Technology Power is in your mind You can So get started ATLLAS DESIGN Interstellar توجه برای دیدن ویدئو ها و اخبار تکنولوژی جدید ( new technology ) آی پی خود را تغییر دهید . Natasha Franck is helping usher in a new era of sustainability in the fashion world. The fashion industry is the second-highest polluter in the world, and she’s dedicated to changing that. Learn what has inspired Natasha to build a circular economy within the fashion industry ناتاشا فرانک در [...]

مطالعه بیشتر...